Case: Del til udstødningspartikelfilter

Denne case omhandler en metalemne til et partikelfilter, som bruges i udstødningssystemet til lastbiler.

Emnet indgår i den del af dieselmotorens udstødningssystem som blander udstødningsgassen med AdBlue (urea). Emnet er fremstillet i rustfrit stål, da det miljø det indgår i, konstant udsætter emnet for kemikalier og temperaturudsving. Det kræver derfor et særligt korrosionsresistent materiale.

Sådan fremstiller vi delen til udstødningspartikelfilteret

I samarbejde med kunden udviklede vi en konstruktion, hvor vi undgik at skulle svejse to emner sammen. Det betyder både at fremstillingen bliver billigere, fordi vi sparrer en ekstra operation, og at emnet bliver stærkere, fordi vi undgår risikoen for brud der hvor emnet svejses.

Konstruktionen udformes gennem en kombination af processerne stans og dybtræk. Fordelen ved at dybtrække emnet versus at støbe emnet er at materialet opnår en højere styrke, da vi undgår opvarmningsprocessen, som gør materialet mere porøst.

En højere styrke i materialet, bevirker også at man ved dybtrukne emner ofte kan sparre på materialetykkelsen, uden at forringe produktets holdbarhed og øvrige egenskaber. Resultatet er således en lavere stykpris. Dette er noget som gør dybtræk særligt velegnet til automotive industrien, hvor konkurrencen i markedet stiller store krav til OEM'ernes evne til at balancere modstridende elementer som f.eks.; holdbarhed vs. lav pris samt styrke vs. let vægt.

Læs mere og vores processer her