VORES BIDRAG TIL EN GRØNNERE VERDEN

CSR

Med afsæt i FN’s verdensmål arbejder vi hver dag for at nedbringe CO2-aftrykket og skabe positive forandringer, som løfter os – både som arbejdsplads, producent og samarbejdspartner.

 

Interne indsatser, der skaber varig værdi

For os er det vigtigt at iværksætte langsigtede løsninger, som gør en væsentlig forskel (CSR – Corporate Social Responsibility). At finde måder hvorpå vi kan nedbringe vores energi- og ressourceforbrug har i flere år været et af vores vigtigste indsatsområder. Vi bruger FN’s verdensmål som pejlemærke.

Vores rejse mod et lavere klimaaftryk har indtil nu blandt andet resulteret i flere certificeringer og en produktion med et minimalt ressourcespild. Vi er særligt stolte af vores effektive reduktion i vandforbruget, som skyldes, at vi har etableret et anlæg, der effektivt kan filtrere og recirkulere brugt vand. Læs om vores håndtering af vand

Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og vi har et socialt ansvar både lokalt og internationalt. Læs om vores sociale ansvarlighed

Mennesker er ikke lavet af stål

Vi oplever alle både gode og svære tider i livet og har måske prøvet perioder, hvor vi havde brug for en udstrakt hånd, nogle andre vilkår eller en ny mulighed. Som dansk virksomhed med international aktivitet vil vi gerne hjælpe både lokalt og ude i verden.

 

CSR-mærket

 

Som virksomhed står vi i en unik position til at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job, og give dem en meningsfuld hverdag. 

Vi ser det derfor som vores ansvar at bidrage ved også at ansætte mennesker, som måske har brug for særlige vilkår, flextid, jobprøvning og lignende.

Vi er stolte af at være blevet tildelt CSR mærket igen i 2024. For os er alle medarbejdere en ressource og det smitter af trivslen blandt vores øvrige medarbejdere, at vi som arbejdsplads tager et socialt ansvar og er med til at hjælpe andre.

 

En dråbe i havet

Hvor skal man starte, hvis man vil hjælpe “ude i verden”? Udover at stille krav til leverandørkæden om social ansvarlighed (arbejdsvilkår, løn, børnearbejde, mv.), har vi gennem flere år været medlem af Røde Kors’ Erhvervsklub for at bidrage til at Røde Kors kan holde sit løfte om altid at være til stede for sårbare – både her i Danmark og ude i verden, når katastrofen rammer.

Det er desværre mere aktuelt nu end nogensinde.

 

Vigtige milepæle i vores grønne omstilling

   

Vi hjælper virksomheder til et bedre CO2-regnskab

Med branchens bredeste udvalg af formgivningsprocesser hjælper vi virksomheder med at producere med så få ressourcer som muligt. Med de dygtigste specialister, strategisk sparring og det klogeste valg af formgivningsproces skaber vi både stærkere produkter og nedbringer kundens CO2-aftryk pr. produceret emne.

På forespørgsel kan vi levere en rapport over dit stålprodukts CO2-aftryk – scope 1, 2 og 3.

Læs om processer    Se tidligere cases

FN’s Verdensmål – Vi tager ansvar

Afskaf fattigdom / No poverty

Områder med minedrift har ofte store problemer med væbnede konflikter, alvorlig forurening og ulighed. Derfor sørger Steel Products altid for en grundig supply chain due diligence for at undgå konfliktmineraler og negative konsekvenser for lokalbefolkningen.

Læs rapporten

3

Sundhed og trivsel / Good health and well-being

Vi sikrer et sundt og sikkert arbejdsmiljø ved at sørge for træning og uddannelse af medarbejdere, reducere repetitivt arbejde, gennemføre regelmæssige evalueringer og tage alle sikkerhedsforanstaltninger for at holde ulykkestallet på 0.

Læs rapporten

5

Ligestilling mellem kønnene / Gender Equality

Vi tolererer ingen form for kønsrelateret diskrimination. Vi har stort fokus på at holde en respektfuld og åben kommunikation. Eventuelle bekymringer eller klager kan anmeldes gennem vores whistleblower-ordning, som sikrer 100% anonymitet og beskyttelse af anmelderen.

Læs rapporten

6

Rent vand og sanitet / Clean Water

Steel Products har forpligtet sig til at minimere vores samlede miljøpåvirkning, og et af de vigtigste områder i vores organisation er vandforbruget. Vi arbejder effektivt på at mindske forbruget – bl.a. gennem udfasning af skadelig kemi, filtrering og recirkulering af brugt vand.

Læs rapporten

8

Anstændige jobs og økonomisk vækst / Decent work and economic growth

Hos Steel Products anerkender vi, at en god balance mellem arbejdsliv og privatliv er afgørende for både trivsel, jobtilfredshed og produktivitet. Vi har fokus på at holde en fair og fleksibel mødetid og en åben kultur – og sikre alle ansattes rettigheder. 

Læs rapporten

10

Mindre ulighed / Reduce Inequality

Vi vil gerne gøre en positiv forskel, hvor vi kan. Derfor har vi fokus på altid at bidrage til en social og økonomisk udvikling i de områder, vi opererer i. Vi samarbejder kun med virksomheder, som har samme etiske standard.  

Læs rapporten

12

Ansvarligt forbrug og produktion / Responsible Consumption & Production

Vi bruger over 90% genanvendt stål i vores produktion. Ved at monitorere hele vores supply chain identificerer vi løbende muligheder for at minimere vores ressourceforbrug og CO2-aftryk – både internt og pr. produceret emne for vores kunder.

Læs rapporten

13

Klimaindsats / Climate Action

To af vores største indsatsområder er 1) reducering af råmateriale gennem smartere design og spånløse bearbejdningsprocesser med minimalt spild og 2) reducering af vandforbrug gennem monitorering, filtrering, recirkulering og vandbesparende installationer.

Læs rapporten

17

Partnerskaber for handling / Partnerships for the goals

Det er af største vigtighed for os at drive forretning med integritet, transparens og ærlighed. Vi har klare aftaler og retningslinjer til både medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører, der har til formål at sikre et fair og etisk arbejdsmiljø uden bestikkelse og korruption.  

Læs rapporten