SPAREDE RESSOURCER, BEDRE PRODUKTEGENSKABER

Dybtræk

Vi specialiserer os i dybtræk – Det er ikke uden grund…

Dybtræk er en særligt attraktiv formgivningsproces, da den er ressourcebesparende. Derudover har dybtrukne emner en række forbedrede egenskaber, sammenlignet med alternative formgivningsprocesser.

Hvordan sparer dybtræk ressourcer?

 • Dybtræk reducerer materialespildet
  Emnerne udformes uden spåntagende bearbejdning. Spåner er materialespild. Dybtrukne emners høje materialestyrke gør også, at emnerne ofte kan fremstilles i tyndere pladetykkelser. 

 • Dybtræk reducerer energiforbruget
  Emnerne opvarmes ikke under formgivningsprocessen, ligesom støbte og smedede emner gør. Derved sparres denne opvarmningsenergi.

 • Dybtræk reducerer mængden af arbejdsgange
  Emnernes geometrier, kan ofte udformes uden brug af svejsning og efterbearbejdning. Derved spares disse operationer. 

Dybtræks ressourcebesparende egenskaber, gør emnernes enhedspris billigere og reducerer Co2 aftrykket. Det forbedre vores kunders økonomi og CSR-position.

Hvilke særlige egenskaber har dybtrukne emner?

 • Dybtrukne emner har høj styrke
  Dybtræk er en kold formgivningsproces, som i modsætning til varme processer, ikke skaber gaslommer i materialet. Gaslommer gør materialet porøst og skrøbeligt.
  Ved at undgå disse gaslommer opnår materialet en højere styrke.

 • Dybtrukne emner har glatte og homogene overflader
  Materialet indeholder ikke gaslommer og mærker fra glødeskaller, som giver små fordybninger i overfladen. Ved at undgå disse fordybninger bliver overfladen mere glat og homogen.

 • Dybtrukne emner kan laves med færre svejsninger og ofte helt uden
  Emnets geometrier kan trækkes ud fra samme stykke metal, frem for at formgive flere stykker metal separat, med efterfølgende sammensvejsninger.

De reducerede svejsninger og glatte overflader på dybtrukne emner, udmærker sig særligt når emnets æstetiske fremtoning og finish er afgørende, eller når emnet skal være let at rengøre og desinficerer. Vi dybtrækker f.eks. emner til medicinalindustrien, fødevareindustrien og designindustrien.  

Dybtrukne emners høje styrke, er en god egenskab, hvis emnet skal kunne tåle slid, eller blot hvis du gerne vil reducere materialetykkelsen, uden at gå på kompromis med holdbarheden. Vi har ofte haft kunder, der har erstattet fremstillingen, af et eksisterende produkter, med vores dybtrækproces i forbindelse med cost-down projekter.

Hvilke opgaver kan vi løse indenfor dybtræk?

Vi udfører dybtrækopgaver til en lang række industrier, blandt andet medicinalindustrien, automotive industrien, fødevareindustrien m.fl.

Vi dybtrækker i stål, rustfrit stål og andre legeringer, f.eks. kobber og titan. Vi kan bearbejde emner fra 0,05 mm og helt op til 18 mm tykkelse.
Vores produktionslinjer yder op til 90 slag i minuttet og et pressetryk fra 40 op til 1.250 ton, på både mekaniske og hydrauliske presser. Vi kan kombinere dybtræk med rulleforming – og med svejsning, overfladebehandling, drejning og fræsning til et emne, der er klar til videre produktion.

Vi har således et produktionsapparat, der kan løse de fleste opgaver og som kan levere seriestørrelser til såvel mindre som globale virksomheder.

Se eksempler på dybtrukne emner vi producerer