Development and production based on experience since 1924

100 years of innovation

The history of Steel Products begins in 1924 with the visionary and ambitious silversmith Aage Østergaard, who one day said “We can do that!” about a metal job – without really knowing how to – yet.

Thanks to his professionalism and innovative skills, the results was extremely successful. And so began a successful adventure in the metal business. Today Steel Products consists of Brdr. Madsen Maskinfabrik, DFT-Presswork and Aage Østergaard.

Our approach reamians the same as then: We believe – and continously proove – that “we can do that”. Also the impossible. That is why we are the innovative company, we are today. With nearly a hundred years of entrepreneurship, curiosity, will and hard work we have developed specialised competencies and master processes like only a few in the world.

A job in metal? We can do that!

We ARE our customers

 • Optimeret udviklingsproces

  Steel Products’ geografiske nærhed og den gode dialog vi har med dem, giver en hurtigere og kortere udviklingsproces. Det er med til at styrke det daglige samarbejde, som i sidste ende betyder bedre løsninger – og hurtig og fleksibel levering, både i udviklingsprocessen og i den løbende produktion.

  Claus Møller
  Global Purchasing Manager
  Alfa Laval

  Fleksibel produktmodning

  Vi har haft et tæt og udbytterigt samarbejde med Steel Products om produktmodning for vores nye produkt til serieproduktion. Gennem forløbet har der været en frugtbar udveksling af idéer med mange learnings på det konkrete produkt. Vi har især haft nytte af Steel Products’ kompetencer om dybtræk og deres fleksibilitet til at prøve forskellige løsninger af i virkeligheden.

  Tomas Skjærris
  Head of Product Management
  Flonidan A/S
 • Vægtbesparelse og CO2 reduktion

  I samarbejdet med Steel Products har vi opnået en vægtbesparelse på slutproduktet på i alt 500kg. Ved at konvertere komponenter fra støbegods til plademateriale opnåede vi ikke kun en værdiskabelse på økonomien, men også på miljøet. Vægtbesparelsen giver nemlig reduceret brændstofforbrug og mindre jordbundsbelastning.

  Konstruktionsoptimering og prisbesparelse

  Vi er meget begejstrede for samarbejdet med Steel Products. Mindre vægt, højere styrke og mere stivhed i emnet er nogle af de resultater, vi har fået ud af det. At der også kom en prisreduktion i forhold til vores tidligere leverandør, gjorde ikke glæden mindre. Nu hvor produktionen er påbegyndt, er der ingen tvivl hos nogen af de involverede parter om, at det var det tætte, integrerede samarbejde mellem udviklingsafdelingerne i vores to firmaer, der gjorde det muligt at opnå det flotte resultat på den korte tid, der var til rådighed.

 • Materialebesparelse og vægtoptimering

  Med rullede komponenter har vi opnået en stor materialebesparelse på komponenter, som vi tidligere enten fik fremstillet som støbte eller smedede komponenter. De rullede komponenter har derudover gode balanceegenskaber, hvilket betyder reduceret slid på lejet. Udover den direkte besparelse har vægtreduktionen på komponenterne lettet vores arbejde med at overholde de gældende emissionsnormer.

Read about our cases

Facts

Turnover
MDKK 550

Staff
335 employees

Founded
1924

100 %
family owned

Steel Products =
Brdr. Madsen Maskinfabrik
DFT-Presswork
Aage Østergaard