ENGINEERING STEEL
OPTIMIZING BUSINESS

ENGINEERING STEEL 
OPTIMIZING BUSINESS

Hos Steel Products har vi alle den samme tilgang til opgaverne; Vi kan og vil bruge vores ekspertise og innovative processer til at flytte din forretning.

Vi udvikler løsninger, der udvikler vores kunder. Det gør vi ved at en-gagere os i din forretning og dine problemstillinger, så vi kan tage de rette valg omkring processer, flow og udstyr. På den måde ender du med det bedst mulige slutresultat.

Øg din konkurrenceevne

Hver opgave kræver indsigt og innovation, og med markedets bredeste udvalg af processer kan vi tilbyde de klogeste løsninger: Vi kan optimere dine produkter på områder såsom styrke, vægt, miljøaftryk. Vi har et omstillingsparat mindset, der ser muligheder frem for begrænsninger, og vi er ikke bange for at gå forrest i udviklingsprojekter og teste nye løsninger.

Undgå ressourcespild og skær ned på CO2-aftrykket  

Gennem energibesparende processer hjælper vi dig med at producere mere miljø- og klimarigtigt. Et af vores specialer er at finde fremstillingsmetoder, der bruger mindre råmateriale og undgår ressourcespild. Vi finder den mest optimale løsning, uanset om du skal udvikle et nyt produkt, modificere et eksisterende produkt eller er i gang med at gennemføre et cost downprojekt.

En strategisk samarbejdspartner 

For os bygger gode samarbejder på personlige relationer, klar kommunikation og et fælles mål. Den filosofi gælder i alt, vi foretager os – fra måden vi servicerer vores kunder på, til synergien mellem vores afdelinger. Nøglepersoner i din virksomhed får et tæt samarbejde med en af vores projektledere, som er i daglig kontakt med det tekniske personale, som designer og producerer dine metalemner. På den måde sikrer vi en smidig og effektiv proces, hvor der er kort vej fra beslutning til eksekvering.

Kompromisløse kvalitetskrav

Med knap 100 års erfaring, kompromisløse kvalitetskrav og stabile processer bidrager vi med øget værdi, både teknisk og kommercielt, til gavn for din forretning. Resultatet er stærke og homogene metalemner, formet gennem specialtilpassede bearbejdningsprocesser.

Se tidligere cases