Udfordring, frihed og gode kolleger

Mød vores medarbejdere

JEG HOLDER MEGET AF FRIHEDEN I ARBEJDET

Daniel Nim er Industritekniker.

”Jeg nyder den store variation, der er i værkstedet ved Steel Products. Jeg var en af de første Industriteknikere på EUX, og det er fedt at komme ud og bruge sin viden og lave programmer, hvor man f.eks. får optimeret processen og laver de hurtigste løsninger.

Jeg kommer vidt omkring her, både ved de forskellige maskiner og også i de forskellige afdelinger. Jeg står aldrig ved de samme maskiner hver dag. Opgaverne bliver tilpasset ens niveau, og man lærer at tænke selv og bliver trænet i at tænke ud af boksen. Hvis man kæmper for meget, beder man om hjælp. Alle kollegaerne er superflinke. Der er mange, der har været her i en mange år, og som er gode til at lære fra sig.”

DET ER RART AT VÆRE ELEV VED STEEL PRODUCTS

Mikkel Kaare Madsen er i lære som værktøjsmager.

”Der er ikke så mange, der ved, hvad en værktøjsmager kan, men vi er med til at udvikle og fremstille de formgivningsværktøjer, som bruges til produktion af fx dele til fly, lastbiler, medicinal udstyr, m.m. På det værksted, jeg er, fremstiller, vedligeholder og samler vi til produktionen, både de mekaniske dele og med de elektroniske støttefunktioner.

Det er rart at være elev ved Steel Products. Her er ikke en følelse af, at nogen holder øje hele tiden. Det kræver lidt selvjustits at planlægge sit arbejde, men det er også en ting, man skal lære for at blive dygtig. Arbejdsopgaverne er en blanding af lette og svære opgaver, hvor man virkelig skal tænke sig om – og også bede om hjælp. Men det er der, man virkelig lærer noget nyt, så det er fedt.”

DET HELT RIGTIGE MILJØ

Patrick Pedersen er Indkøber og sørger for at forsyne fabrikkerne med råvarematerialer.

”Jeg er udlært hos Steel Products som kontorelev med fokus på indkøb. I dag har jeg ansvaret for vareflowet på råvarematerialer til vores fabrikker.

Jeg er rigtig glad for de mange udfordringer, stålmarkedet bringer med sig. Det at have mange bolde i luften og finde en løsning på dem har vist sig at være det helt rigtige miljø for mig. Jeg ser mit arbejde som en slags detektivarbejde. Det er ikke bare at finde den rigtige pris – men også at få det rigtige materiale, i de rigtige dimensioner, til den rigtige tid.

Men det er bestemt også mine kompetente og rare kollegaer, har det gjort min uddannelsestid hos Steel Products til en succes.”

Min kaffeaftale blev til fast job

Karina Andresen er Planlægger og står for produktionsplanlægning og kundekontakt.

”Jeg havde ikke forestillet mig at det skulle gå så hurtigt, men der gik ikke længe fra jeg sendte en uopfordret ansøgning, til jeg blev tilbudt et job. Jeg bad bare om en kaffeaftale for at fortælle hvad jeg kan, og det viste sig at der var god kemi.

Jeg er vild med hverdagen på Steel Products. Der sker noget nyt hver dag og det bliver aldrig ensformigt. Jeg har fået kollegaer der har visioner og masser af erfaring at trække på.”

Karina Andersen

Et godt sted at være når man er ambitiøs

Thomas Hoffmann Stockholm er værktøjsmagerlærling.

”Jeg søgte læreplads hos Steel Products, fordi det er det bedste sted at lære om værktøjer indenfor industrien. Man kan nørde detaljer, og man fremstiller faktisk noget i hverdagen, så man får det praktiske med. Jeg får lov at afprøve en masse selvstændigt og står ikke kun ved den samme maskine. Det er fedt at vide, jeg en dag selv kan lave dele til min motorcykel for eksempel. Jeg er rigtig godt tilfreds med min læreplads.”

Thomas Hoffmann Stockholm

Det er stærkt at arbejde i et firma der bare vil fremad

Jimmy Astrup er Project Manager, teknisk afdeling.

”Mit arbejde handler rigtig meget om at få kollegaer til at lykkes med komplicerede projekter. Det er noget, jeg aldrig bliver træt af. Især det med at skulle finde løsninger på nye udfordringer hver dag – udfordringer, jeg ikke nødvendigvis har mødt før. Det er enormt motiverende at arbejde i krydsfeltet mellem det menneskelige og det mere tekniske. Ikke to dage er ens, og der er mulighed for at skabe resultater, man kan være stolt af.

Min afdeling har stor selvtillid og Steel Products er en virksomhed, der stormer fremad. Men i mit job skal man turde tage fejl, uden at føle at man fejler. Der er ind imellem stort pres på, og man kan ikke altid nå det, man regnede med. Derfor betyder det meget, at ledelsen bakker op og støtter os i hverdagen.”

Jimmy Astrup

Jeg kan selv være med til at skabe mit job

Dorte Colmorn er bogholder og  står for løn og diverse bogholderi opgaver.

”Jeg oplever Steel Products som en arbejdsplads med rigtig meget personlighed: Vi har en stærk fremdrift og ambitiøse visioner i forhold til udviklingen i markedet. Firmaet er samtidig stort nok til, at der er mange muligheder – uden de tunge lag af hierarki, som man ellers ofte støder på i større virksomheder. Det betyder, at jeg selv kan være med til at skabe mit job og komme med idéer til ledelsen. Man opnår indflydelse ved at byde ind og være åben overfor det, der møder én. Vi har et rigtig godt kollegaskab her på Steel Products. Vi er gode til at arbejde sammen på tværs af afdelinger og til at lykkes gennem kompromiser.”

Dorte

Sammenholdet gør os bedre

Nikethan Nagarathnam er Team Koordinator og sørger for flowet i vaskeafdelingen.

”Hvis jeg skal fremhæve en ting, jeg virkelig godt kan lide ved mit arbejde, så er det at vide hvordan processerne fungerer. For så kan jeg optimere og komme med forbedringsforslag, der gør en forskel. Det er en fed følelse at kunne levere et endnu bedre produkt til kunden – samtidig med at vores hverdag bliver mere optimal. Selvfølgelig kan der være udfordringer undervejs. Men vi ved alle, at samarbejdet i teamet er vigtigt for at vi hele tiden forbedrer os.”

Nikethan Nagarathnam

Vi kan regne med hinanden

Morten Jessen er Værktøjsmager.

”Jeg kan godt lide den ånd, der er i Steel Products: Hvis du er i tvivl, så spørger du bare. Der er altid en, der sidder med den manglende brik i puslespillet, hvis man kan sige det sådan. Jeg arbejder med en ny gren indenfor mit felt, og i den forbindelse er der en række nye tekniske principper, jeg skal lære. Derfor er det rart at kunne regne med sine kollegaer. De står altid klar til at hjælpe, når der opstår noget. Og det går begge veje – det er jo også en god følelse at kunne hjælpe andre, når de spørger.

Det gode samarbejde kollegaerne imellem er også klart en fordel i alle de store kundeprojekter, som vi laver her på Steel Products. Jeg synes vi er dygtige til at udnytte vores muligheder – både i maskinparken og menneskeligt – og jeg glæder mig til at se, hvor vi er om 5-10 år.”

Ikon - billede mangler

Steel Products Aage Østergaard er min fabrik

Benny Jensen er Project Manager og står for bl.a. indkøring af nye kundeprojekter.

”Jeg har det faktisk sådan, at Steel Products Aage Østergaard er ”min” fabrik. Jeg startede i 1978 som fejedreng og kom så i lære i ”udviklingsafdelingen” i Dagnæs, hvor jeg blev uddannet værktøjsmager. Inden jeg blev projektleder, var jeg også værkfører og arbejdsleder i værkstedet, så jeg kender virksomheden virkelig godt.

Det mest spændende ved mit job er at se et projekt udvikle sig fra idé til færdigt produkt sammen med mine kollegaer. Også kontakten med nye og gamle kunder synes jeg er spændende. At snakke med menneskene bag og sammen finde løsninger til deres/vores udfordringer. Jeg værdsætter også den munter tone, som er mellem både ”høj og lav”. Alle har mulighed for at komme med idéer og blive hørt.”

Benny Jensen

Mig og min maskine

Jan Lund Jensen er Operatør og lidt af en ”multikunstner” på Steel Products.

”Jeg har altid kunnet fikse ting, og det er en kæmpe fordel at kunne lidt af hvert her på Steel Products. Jeg har for eksempel selv programmeret 90% af programmerne på den maskine, jeg var pilot på.

Noget af det bedste ved mit arbejde er at udforske ”min” maskine, når der skal indkøres noget nyt. Det er altid spændende, og selv efter 10 år er der stadig ting, jeg ikke ved om min maskine – men jeg skal nok finde ud af det.”

Jan Lund Jensen

Steel Products er noget helt specielt

Kjeld Lund er Production Manager.

”Som leder prioriterer jeg relationen til kollegaer og medarbejdere meget højt. Det er enormt givende med en god kontakt – og så er det afgørende for at løse opgaverne i mine afdelinger. Det er den gode tone og muligheden for selv at forme jobbet, der gør Steel Products til noget særligt. Vi har en udstrakt frihed, og jeg ser virkelig folk vokse med det råderum og ansvar, der følger med.

Jeg har været værkfører i mere end 30 år og har skiftet arbejdsplads hvert 5.-10. år, så jeg har oplevet lidt af hvert. Og noget af det, der skiller sig ud hos Steel Products, er det uformelle arbejdsklima og at vores faggrænser er meget åbne. Det kan jeg virkelig godt lide, for det betyder, at jeg prøver noget nyt hele tiden og kan tage forskellige udfordringer op, når de opstår.”

Kjeld Lund