Udfordring, frihed og gode kolleger

Mød vores medarbejdere

JEG HOLDER MEGET AF FRIHEDEN I ARBEJDET

Daniel Nim er Industritekniker.

”Jeg nyder den store variation, der er i værkstedet ved Steel Products. Jeg var en af de første Industriteknikere på EUX, og det er fedt at komme ud og bruge sin viden og lave programmer, hvor man f.eks. får optimeret processen og laver de hurtigste løsninger.

Jeg kommer vidt omkring her, både ved de forskellige maskiner og også i de forskellige afdelinger. Jeg står aldrig ved de samme maskiner hver dag. Opgaverne bliver tilpasset ens niveau, og man lærer at tænke selv og bliver trænet i at tænke ud af boksen. Hvis man kæmper for meget, beder man om hjælp. Alle kollegaerne er superflinke. Der er mange, der har været her i en mange år, og som er gode til at lære fra sig.”

DET HELT RIGTIGE MILJØ

Patrick Pedersen er Indkøber og sørger for at forsyne fabrikkerne med råvarematerialer.

”Jeg er udlært hos Steel Products som kontorelev med fokus på indkøb. I dag har jeg ansvaret for vareflowet på råvarematerialer til vores fabrikker.

Jeg er rigtig glad for de mange udfordringer, stålmarkedet bringer med sig. Det at have mange bolde i luften og finde en løsning på dem har vist sig at være det helt rigtige miljø for mig. Jeg ser mit arbejde som en slags detektivarbejde. Det er ikke bare at finde den rigtige pris – men også at få det rigtige materiale, i de rigtige dimensioner, til den rigtige tid.

Men det er bestemt også mine kompetente og rare kollegaer, har det gjort min uddannelsestid hos Steel Products til en succes.”

Min kaffeaftale blev til fast job

Karina Andresen er Planlægger og står for produktionsplanlægning og kundekontakt.

”Jeg havde ikke forestillet mig at det skulle gå så hurtigt, men der gik ikke længe fra jeg sendte en uopfordret ansøgning, til jeg blev tilbudt et job. Jeg bad bare om en kaffeaftale for at fortælle hvad jeg kan, og det viste sig at der var god kemi.

Jeg er vild med hverdagen på Steel Products. Der sker noget nyt hver dag og det bliver aldrig ensformigt. Jeg har fået kollegaer der har visioner og masser af erfaring at trække på.”

Karina Andersen

Det er stærkt at arbejde i et firma der bare vil fremad

Jimmy Astrup er Project Manager, teknisk afdeling.

”Mit arbejde handler rigtig meget om at få kollegaer til at lykkes med komplicerede projekter. Det er noget, jeg aldrig bliver træt af. Især det med at skulle finde løsninger på nye udfordringer hver dag – udfordringer, jeg ikke nødvendigvis har mødt før. Det er enormt motiverende at arbejde i krydsfeltet mellem det menneskelige og det mere tekniske. Ikke to dage er ens, og der er mulighed for at skabe resultater, man kan være stolt af.

Min afdeling har stor selvtillid og Steel Products er en virksomhed, der stormer fremad. Men i mit job skal man turde tage fejl, uden at føle at man fejler. Der er ind imellem stort pres på, og man kan ikke altid nå det, man regnede med. Derfor betyder det meget, at ledelsen bakker op og støtter os i hverdagen.”

Jimmy Astrup

Jeg kan selv være med til at skabe mit job

Dorte Colmorn er bogholder og  står for løn og diverse bogholderi opgaver.

”Jeg oplever Steel Products som en arbejdsplads med rigtig meget personlighed: Vi har en stærk fremdrift og ambitiøse visioner i forhold til udviklingen i markedet. Firmaet er samtidig stort nok til, at der er mange muligheder – uden de tunge lag af hierarki, som man ellers ofte støder på i større virksomheder. Det betyder, at jeg selv kan være med til at skabe mit job og komme med idéer til ledelsen. Man opnår indflydelse ved at byde ind og være åben overfor det, der møder én. Vi har et rigtig godt kollegaskab her på Steel Products. Vi er gode til at arbejde sammen på tværs af afdelinger og til at lykkes gennem kompromiser.”

Dorte

Sammenholdet gør os bedre

Nikethan Nagarathnam er Team Koordinator og sørger for flowet i vaskeafdelingen.

”Hvis jeg skal fremhæve en ting, jeg virkelig godt kan lide ved mit arbejde, så er det at vide hvordan processerne fungerer. For så kan jeg optimere og komme med forbedringsforslag, der gør en forskel. Det er en fed følelse at kunne levere et endnu bedre produkt til kunden – samtidig med at vores hverdag bliver mere optimal. Selvfølgelig kan der være udfordringer undervejs. Men vi ved alle, at samarbejdet i teamet er vigtigt for at vi hele tiden forbedrer os.”

Nikethan Nagarathnam

Steel Products Aage Østergaard er min fabrik

Benny Jensen er Project Manager og står for bl.a. indkøring af nye kundeprojekter.

”Jeg har det faktisk sådan, at Steel Products Aage Østergaard er ”min” fabrik. Jeg startede i 1978 som fejedreng og kom så i lære i ”udviklingsafdelingen” i Dagnæs, hvor jeg blev uddannet værktøjsmager. Inden jeg blev projektleder, var jeg også værkfører og arbejdsleder i værkstedet, så jeg kender virksomheden virkelig godt.

Det mest spændende ved mit job er at se et projekt udvikle sig fra idé til færdigt produkt sammen med mine kollegaer. Også kontakten med nye og gamle kunder synes jeg er spændende. At snakke med menneskene bag og sammen finde løsninger til deres/vores udfordringer. Jeg værdsætter også den munter tone, som er mellem både ”høj og lav”. Alle har mulighed for at komme med idéer og blive hørt.”

Benny Jensen

Mig og min maskine

Jan Lund Jensen er Operatør og lidt af en ”multikunstner” på Steel Products.

”Jeg har altid kunnet fikse ting, og det er en kæmpe fordel at kunne lidt af hvert her på Steel Products. Jeg har for eksempel selv programmeret 90% af programmerne på den maskine, jeg var pilot på.

Noget af det bedste ved mit arbejde er at udforske ”min” maskine, når der skal indkøres noget nyt. Det er altid spændende, og selv efter 10 år er der stadig ting, jeg ikke ved om min maskine – men jeg skal nok finde ud af det.”

Jan Lund Jensen