Udfordring, frihed og gode kolleger

Mød vores medarbejdere

Vi kan simulere og udvikle det umulige

Casper Clausen er Project Manager og står for bl.a. dynamisk Finite Element simulering samt indkøring af nye projekter.

”Som ingeniør synes jeg, at udvikling af processer er fascinerende. Jeg er særligt glad for indkøring af nye kundeprojekter – at simulere projekter fra idéstadiet, og se dem blive til virkelighed. Det er en fed følelse at trykke på knappen, være en del af udviklingsprocessen for så til sidst at kunne se resultatet i virkeligheden! Samtidig kan det også være en svær overgang fra projekt til produktion. Sådan er det i en virksomhed, hvor vi er stolte af at kunne lave det umulige. Jeg kan godt lide at indgå i den tekniske dialog med kunden, så vi i fællesskab kan få tingene løst. Vi har en åben kultur, og folk er gode til at komme med idéer og input, hvilket gør hele projektprocessen meget mere levende og interessant.”

Min kaffeaftale blev til fast job

Karina Andresen er Planlægger og står for produktionsplanlægning og kundekontakt.

”Jeg havde ikke forestillet mig at det skulle gå så hurtigt, men der gik ikke længe fra jeg sendte en uopfordret ansøgning, til jeg blev tilbudt et job. Jeg bad bare om en kaffeaftale for at fortælle hvad jeg kan, og det viste sig at der var god kemi.

Jeg er vild med hverdagen på Steel Products. Der sker noget nyt hver dag og det bliver aldrig ensformigt. Jeg har fået kollegaer der har visioner og masser af erfaring at trække på.”

Et godt sted at være når man er ambitiøs

Thomas Hoffmann Stockholm er værktøjsmagerlærling.

”Jeg søgte læreplads hos Steel Products, fordi det er det bedste sted at lære om værktøjer indenfor industrien. Man kan nørde detaljer, og man fremstiller faktisk noget i hverdagen, så man får det praktiske med. Jeg får lov at afprøve en masse selvstændigt og står ikke kun ved den samme maskine. Det er fedt at vide, jeg en dag selv kan lave dele til min motorcykel for eksempel. Jeg er rigtig godt tilfreds med min læreplads.”

Det er stærkt at arbejde i et firma der bare vil fremad

Jimmy Astrup er Project Manager, teknisk afdeling.

”Mit arbejde handler rigtig meget om at få kollegaer til at lykkes med komplicerede projekter. Det er noget, jeg aldrig bliver træt af. Især det med at skulle finde løsninger på nye udfordringer hver dag – udfordringer, jeg ikke nødvendigvis har mødt før. Det er enormt motiverende at arbejde i krydsfeltet mellem det menneskelige og det mere tekniske. Ikke to dage er ens, og der er mulighed for at skabe resultater, man kan være stolt af.

Min afdeling har stor selvtillid og Steel Products er en virksomhed, der stormer fremad. Men i mit job skal man turde tage fejl, uden at føle at man fejler. Der er ind imellem stort pres på, og man kan ikke altid nå det, man regnede med. Derfor betyder det meget, at ledelsen bakker op og støtter os i hverdagen.”

Ude godt, hjemme bedst

Kim Wærum Laursen er Operatør og står for bl.a. Poly V automationslinjen.

”Jeg har stort set været hele fabrikken rundt og lavet lidt af hvert i den tid, jeg har været her. Lige fra værktøjsmager til værkfører i sammenlagt 25 år. Der har dog været en periode på 2 år, hvor jeg var et andet sted. Men jeg valgte at søge tilbage til Steel Products, fordi det er en helt speciel virksomhed, hvor jeg trives. Her er frihed under ansvar, og der er plads til én som menneske.

Det passer mig også rigtig godt, at mit job består af 70% rutineopgaver og 30% problemløsning. Jeg er typen, der ikke forlader et problem, før det er løst, og det er altid en udfordring jeg tager imod.”

Jeg kan selv være med til at skabe mit job

Dorte Colmorn er bogholder og  står for løn og diverse bogholderi opgaver.

”Jeg oplever Steel Products som en arbejdsplads med rigtig meget personlighed: Vi har en stærk fremdrift og ambitiøse visioner i forhold til udviklingen i markedet. Firmaet er samtidig stort nok til, at der er mange muligheder – uden de tunge lag af hierarki, som man ellers ofte støder på i større virksomheder. Det betyder, at jeg selv kan være med til at skabe mit job og komme med idéer til ledelsen. Man opnår indflydelse ved at byde ind og være åben overfor det, der møder én. Vi har et rigtig godt kollegaskab her på Steel Products. Vi er gode til at arbejde sammen på tværs af afdelinger og til at lykkes gennem kompromiser.”

Sammenholdet gør os bedre

Nikethan Nagarathnam er Team Koordinator og sørger for flowet i vaskeafdelingen.

”Hvis jeg skal fremhæve en ting, jeg virkelig godt kan lide ved mit arbejde, så er det at vide hvordan processerne fungerer. For så kan jeg optimere og komme med forbedringsforslag, der gør en forskel. Det er en fed følelse at kunne levere et endnu bedre produkt til kunden – samtidig med at vores hverdag bliver mere optimal. Selvfølgelig kan der være udfordringer undervejs. Men vi ved alle, at samarbejdet i teamet er vigtigt for at vi hele tiden forbedrer os.”

Vi kan regne med hinanden

Morten Jessen er Værktøjsmager.

”Jeg kan godt lide den ånd, der er i Steel Products: Hvis du er i tvivl, så spørger du bare. Der er altid en, der sidder med den manglende brik i puslespillet, hvis man kan sige det sådan. Jeg arbejder med en ny gren indenfor mit felt, og i den forbindelse er der en række nye tekniske principper, jeg skal lære. Derfor er det rart at kunne regne med sine kollegaer. De står altid klar til at hjælpe, når der opstår noget. Og det går begge veje – det er jo også en god følelse at kunne hjælpe andre, når de spørger.

Det gode samarbejde kollegaerne imellem er også klart en fordel i alle de store kundeprojekter, som vi laver her på Steel Products. Jeg synes vi er dygtige til at udnytte vores muligheder – både i maskinparken og menneskeligt – og jeg glæder mig til at se, hvor vi er om 5-10 år.”

Steel Products Aage Østergaard er min fabrik

Benny Jensen er Project Manager og står for bl.a. indkøring af nye kundeprojekter.

”Jeg har det faktisk sådan, at Steel Products Aage Østergaard er ”min” fabrik. Jeg startede i 1978 som fejedreng og kom så i lære i ”udviklingsafdelingen” i Dagnæs, hvor jeg blev uddannet værktøjsmager. Inden jeg blev projektleder, var jeg også værkfører og arbejdsleder i værkstedet, så jeg kender virksomheden virkelig godt.

Det mest spændende ved mit job er at se et projekt udvikle sig fra idé til færdigt produkt sammen med mine kollegaer. Også kontakten med nye og gamle kunder synes jeg er spændende. At snakke med menneskene bag og sammen finde løsninger til deres/vores udfordringer. Jeg værdsætter også den munter tone, som er mellem både ”høj og lav”. Alle har mulighed for at komme med idéer og blive hørt.”

Mig og min maskine

Jan Lund Jensen er Operatør og lidt af en ”multikunstner” på Steel Products.

”Jeg har altid kunnet fikse ting, og det er en kæmpe fordel at kunne lidt af hvert her på Steel Products. Jeg har for eksempel selv programmeret 90% af programmerne på den maskine, jeg var pilot på.

Noget af det bedste ved mit arbejde er at udforske ”min” maskine, når der skal indkøres noget nyt. Det er altid spændende, og selv efter 10 år er der stadig ting, jeg ikke ved om min maskine – men jeg skal nok finde ud af det.”

Steel Products er noget helt specielt

Kjeld Lund er Production Manager.

”Som leder prioriterer jeg relationen til kollegaer og medarbejdere meget højt. Det er enormt givende med en god kontakt – og så er det afgørende for at løse opgaverne i mine afdelinger. Det er den gode tone og muligheden for selv at forme jobbet, der gør Steel Products til noget særligt. Vi har en udstrakt frihed, og jeg ser virkelig folk vokse med det råderum og ansvar, der følger med.

Jeg har været værkfører i mere end 30 år og har skiftet arbejdsplads hvert 5.-10. år, så jeg har oplevet lidt af hvert. Og noget af det, der skiller sig ud hos Steel Products, er det uformelle arbejdsklima og at vores faggrænser er meget åbne. Det kan jeg virkelig godt lide, for det betyder, at jeg prøver noget nyt hele tiden og kan tage forskellige udfordringer op, når de opstår.”