Stor styrke og lavt materiale-forbrug

Rulleformning

Rulleformning giver lavere ressourceforbrug og reduceret vægt… 

Rulleformning er en ressourcebesparende formgivningsproces, som forbedrer produktegenskaberne, sammenlignet med alternative processer.

Hvordan reducere rulleformning forbruget?

 • Reduceret materialespild
  Da formgivningsprocessen ikke producerer metal spåner, reduceres materialespildet. Rulleformede emner kan typisk også fremstilles i tyndere materialetykkelser end støbegods, uden at forringe emnets styrke.
  På den måde reduceres både materialeforbruget og vægten på emnerne.

 • Reducerer energiforbrug
  Da formgivningsprocessen foregår koldt, sparres den opvarmningsenergi, som ellers ville blive brugt under en støbeproces. Sparet energi, give billigere emner og skåner miljøet.

Rulleformnings egenskaber til at reducere ressourceforbruget, gør processen særligt velegnet til fremstilling af nye emner til store produktionsserier, eller som led i cost-down forløb af  eksisterende produkter.

Hvilke egenskaber bidrager rulleformning med?

 • Høj styrke
  Ved rulleformning formgives valset plademetal gennem en kold bearbejdningsproces. Kold-bearbejdet plademetal indeholder ikke gaslommer i materialet, i modsætning til støbegods. Gaslommer øger materialets porøsitet, så ved at undgå disse opnås et stærkere materiale.

 • Glatte og homogene overflader
  Da gaslommer i materialet undgås i en rulleformningsproces, undgås også de ujævnheder, der kommer heraf på emnets overflade. Samtidig undgås de mærker som fremkommer af glødeskaller fra en støbeproces. Det giver emner med glatte og homogene overflader.

Vi oplever en stor efterspørgsel på rulleformede remskiver til motorer. Det skyldes at emnernes høje styrke og lave vægt mindsker inertien, da mindre materiale skal roteres af motoren. På den måde forbedres motorens brændstofforbrug.  

Læs mere om hvad vi kan gøre for Automotive virksomheder her

Hvilke opgaver kan vi løse?

Vi kan både udføre Poly V rulning og V-belt tyndpladerulleformning
Vi behersker Poly V rulning i op til 12 mm tykkelse og op til 800 mm diameter.
V-belt tyndpladerulleformning kan udføres i op til 2,5 mm tykkelse og op til 360 mm diameter.

Vi kan kombinere rulleformning med f.eks. dybtræk og stans. Emnet kan også navformes i rulleprocessen.

Se eksempler på emner, vi producerer med rulleformning her