The best fit

The best fit – den skræddersyede løsning

The best fit er grundprincippet for det vi gør. Det skaber værdi for både din og vores forretning, at vi foretager de rette valg omkring processer, flow og udstyr.

Vi vil gerne inspirere dig, til at formgive optimalt og mindske ressourceforbruget, når produkter af metal skal designes og sættes i produktion. Vi hjælper dig uanset om du skal udvikle et nyt produkt, modificere et eksisterende produkt, eller er i gang med at gennemføre et cost-down projekt.

Hvordan?

Vi etablerer et tæt samarbejde mellem nøglepersoner i din virksomhed og en af vores projektledere, som dagligt har kontakt med vores tekniske personale. På den måde opnår vi forståelse for spændingsfeltet mellem de funktioner du ønsker produktet skal have, og mulighederne ift. formgivning og bearbejdningsprocesser.

Når dette oplysningsgrundlag møder vores alsidige produktionsapparat og vores knap 100 år lange erfaring med kolde og spånløse bearbejdningsprocesser.
Så opstår grundlaget for nye produkt -og procesinnovationer, skræddersyet til din product-case. Det er det vi kalder the best fit. 

Hvad får jeg ud af det?

Resultet er stærke og homogene metalemner, skræddersyet til dine behov og udformet gennem ”smartere” produktionsprocesser. Det reducerer ressourceforbruget, gavner miljøet og styrker din konkurrenceevne.
Se eksempler på emner vi har lavet for andre virksomheder her

Det rette miljø for udvikling

Vi investerer løbende i vores medarbejdere. På den måde sikre vi en medarbejderstab, der har evnerne til at innoverer bedre løsninger, skræddersyet til din opgave. Den løbende uddannelse af vores kvalitetspersonale og opdatering af vores kvalitetsudstyr, sikre samtidig at vi altid er på forkant med kvalitetssikringen.

Vi investerer også løbende i vores produktionsapparat, så vi fortsat har en moderne og kompetent virksomhed, med effektive produktionsprocesser.